Bemærkning

Denne dokumentariske beretning foregik i årene 1998-99, og blev skrevet i løbet af år 2000 og udgivet første gang i 2001 - i et lille oplag og på eget forlag. En halv snes eksemplarer blev foræret til fremtrædende kulturpersonligheder. Én af disse svarede straks at han læste med stor interesse, og at hans foreløbige indtryk var "dyb og oprigtig beundring", men også at der havde været "stor frustration". Han lovede dog at sende "en udførlig anmeldelse" ved endt læsning. Denne anmeldelse kom virkelig og var på 6 sider, og den må kaldes ubetinget positiv, da bogens store omfang og "næsten absurde mængde faglige eksposition" selvsagt må give anledning til bekymring, men denne bekymring gjaldt læseren, ikke bogen. Men hvor stod denne læser egentlig i forhold til bogens budskab? Han måtte da - ligesom alle andre - føle sig ramt af kritikken, men han tog ikke til genmæle, og han berørte kun budskabet i en fodnote. Dette skal vi høre nærmere om, for på siderne ...-... er en udførlig omtale af bogens sære udgivelseshistorie.

                                                                                                    André Nielsen