September 2021          Kære Suzanne Brøgger

Den vedlagte bog har jeg skrevet (den er altså skrevet under pseudonym), og den indeholder en solid civilisationskritik, men som det fremgår af bagsideteksten, hører du blandt de få mennesker som ikke er ramt af min kritik, da det jo ikke er al modtagen af penge for udført arbejde, som kan kaldes prostitution: man kan nedsætte arbejdstiden (som jeg har gjort) eller man kan være heldig at kunne tjene penge på det man brænder for (som du har kunnet). For jeg regner da med, at du spiller med rene kort. Jeg har et par debattører mistænkt for at have spundet guld på en sag de bragte frem, som vakte overraskende opsigt og som de kunne brygge videre på og blive identificeret med i offentligheden, men som i virkeligheden ikke har ligget dem særligt på sinde.

Den civilisationskritik som jeg fremfører, tangerer på nogle punkter din kritik i tidens løb. For eksempel beskylder du folk for at "spilde deres dyrebare liv", og jeg siger det samme, men man skal nok ikke sige sådant til en hårdtarbejdende familie med småbørn. Men dine læsere er vel ret enige, og skulle de være forargede, kan de tænke: hvor ville hun selv have været henne, hvis hendes skrivekarriere ikke var lykkedes?

Som du kan se af den vedlagte anmeldelse, har min bog fået en hård medfart. Hvorfor? Jeg havde inden jeg sendte den til forlagene, fået en filosof til at foretage en vurdering, og han var ubetinget tilfreds, kaldte den er "fremragende" og "den burde i kraft af sin titel og relativt beskedne omfang kunne fange en del (akademiske) læsere". Han nævnte ikke én eneste ting som burde korrigeres. Sagen er da også, at anmelderen er ret imponeret af denne præstation af en musikuddannet kvinde. Men anmelderen er blevet vred under læsningen. Han er kendt for ikke at læse de bøger han anmelder, og i denne bog er der ting som har været for tunge for ham. Det spiller vel også en rolle at han er sognepræst, og at det antydes at kristendommen har bestået altfor længe, og har forhindret sand religiøsitet i at vinde indpas. Det er tydeligt for anmelderen at forfatteren kommer fra et åndsaristokratisk miljø, og er forarget over folks levevis og dårlige smag. Hun ville nok ikke under nogen omstændigheder prostituere sig, og hun har nok fundet en lille niche hvor hun kan være - det må være derfor bogen om hende kaldes "Indenfor Murene".

Hvis du bladrer i min bog, vil du ikke noget sted kunne finde en påstand som er usand: alle påstande er omhyggeligt vejet, og enhver må indrømme at de er overvejende sande. Det gælder også den påstand som anmelderen indleder med at benægte. Men anmelderen har set sig ond på forfatteren, hun skal sættes på plads, og da han ikke kan finde fejl nok, gør han nar.

Anmelderen meddeler ikke bogens budskab, og han tager ikke stilling til de ret klare definitioner af begreberne "religiøs kultur" og "kærlighed". Hvorfor må disse ting ikke komme frem? Der er et par universitetsfolk som beskæftiger sig med kærligheden, og jeg har i mails til dem gjort opmærksom på min bog, og tilbudt at sende den. De har ikke svaret. Dette ser jeg som en bekræftelse af min dom på bogens bagside. Anmeldelsen er næppe blevet læst af ret mange, så derfor eksisterer min bog ikke. Og så hersker der ingen forventning blandt fagfolk om at man har læst den. Bogen er mig bekendt ikke blevet solgt i et eneste eksemplar, så nu har jeg fået det meste af oplaget hjem, og jeg sender den til mennesker som har skrevet om kærligheden.

          Venlig Hilsen

          Gert Buschmann

          Hjemmeside: juliasets.dk