En sandhed som er for utrolig til at være sand

af Gert Buschmann


For nogen tid siden efterlod en kvinde nogle film hos mig som viste sandheden om terrorangrebene i USA den 11. september 2001 og som ville chokere mig. Jeg skimmede coverne: "Se denne dokumentar hvis du tør!", "Enkernes jagt på sandheden" - ikke videre inviterende, hvis man ikke er til den form for underholdning. Men da jeg gerne skulle kunne sige et eller andet til kvinden næste gang hun kom, måtte jeg bruge nogle minutter på at kigge filmene igennem. Den første var i en stil som svarer til teksten på coveret, men det var kendsgerninger den viste, og for første gang så jeg levende billeder af sammenstyrtningen af tårnene, og jeg så billeder i et større antal og med flere detaljer end dem jeg havde set i aviserne. Man ser ting som strider imod al fornuft: Der er billeder af Pentagon som viser bygningen lige efter at det påståede kaprede passagerfly skal have ramt, og der er et mindre hul hvor hvor kroppen kan have ramt, men det er altfor langt nede, og udenfor dette hul er bygningen påfaldende intakt, hvor har motorerne og vingerne ramt? Sammenstyrtningen af tårnene i World Trade Center (WTC) foregår med det frie falds hastighed og man ser sprængninger startende oppefra og hvor materiale skydes vandret ud med stor kraft (nogle af sprængningerne kommer for tidligt), kan brændene i toppene som ser ud til at være ved at gå ud siden røgen er kulsort, virkelig have udløst dette sceneri? Den anden film handler om en undersøgelseskommision der blev nedsat efter krav fra mange menneskers side, og denne afgav en rapport som understøtter den officielle forklaring (det med de fire kaprede fly der blev brugt som missiler), men den indeholder fortielser og løgne og latterlige ting. For eksempel står der, at årsagen til at man ikke har fundet den mindste rest af det passagerfly der ramte Pentagon, er at det fordampede. I den tredie film modbevises alt det man i tolv år har gået og troet på. Jeg husker at det fly der skulle have ramt Det Hvide Hus blev skudt ned, og nu oplyses jeg om at vragresterne viste sig at være affald hentet fra en losseplads. Hvorfor var det annonceret at der netop på denne dag og på dette tidspunkt ville blive foretaget øvelser med kapring af passagerfly? Og hvorfor var standardproceduren for opsendelse af jagere til fly i nød, sat ud af kraft netop på denne dag og på dette tidspunkt? Hvordan kan nogen tro at de i en så opsigtsvækkende sag kan slippe afsted med så iøjenfaldende løgne og latterlige påfund? Og hvordan kan det være, at enhver opdagelse af en usandhed ikke straks er blevet bragt frem i alle medierne og diskuteret? Medierne er da ellers flinke nok, når det gælder en mordsag som kun er interessant på grund af mystiske omstændigheder. Om årsagen til denne neddysning af sandheden fortæller David Ray Griffin, som er professor i filosofi og teologi, i et foredrag på halvanden time som er med på den samme DVD.

Her redegøres for de grunde som en sammensværgelse med forbindelser indenfor den amerikanske administration og det amerikanske forsvar kan have haft til at iværksætte et angreb på USA kamoufleret som værende udført af terrorrister fra nogle Mellemøstlande. Man havde før årtusindskiftet udformet et "Project for the New American Century" som skulle "omforme verden" og indføre USA's "globale millitære herredømme", et herredømme som skulle omfatte hele rummet og som på Jorden især skulle gælde landene omkring Det Kaspiske Hav hvor de største olieforekomster er - der blev udformet planer for invasion af Afghanistan og Irak, og for anlæggelse af millitære baser i disse lande. Dette projekt forudsatte en bred accept af stærkt øgede forsvarsudgifter hvis det skulle realiseres indenfor en rimelig tid, og den accept kunne kun opnås hvis der kom et angreb udefra på USA. Derfor havde man talt om at det ville være ganske gavnligt hvis der kom "et nyt Pearl Harbor". Pearl Harbor angrebet i 1941 kunne være blevet forhindret, men man (Roosevelt og Churchill) lod det finde sted fordi man ønskede en anledning til at kunne angribe Japan. I 1993 fandt et angreb sted på WTC som arabiske terrorrister skulle stå bag, men der var for få døde til at det kunne motivere et voldsomt gengældelsesangreb. Nu derimod, i det nye årtusinde, var det på tide at der kom et ordentligt angreb på USA, så man kunne føre krig med en stor folkelig opbakning.

Efter at have set disse film søgte jeg videre oplysning på Internettet, og jeg vil anbefale at man hører et tre timer langt foredrag af Barbara Honegger som har haft udstrakt adgang til at interviewe højtstående personer, og som især har beskæftiget sig med angrebet på Pentagon. Hun påviser at skaderne på Pentagon kom fra sprængninger inde i selve bygningen over en periode på ti minutter. Nogle af sprængningerne var langt inde, men bygningen var netop blevet forstærket med en mur som et fly ikke kan trænge igennem. Desuden lå murværket fra det nævnte hul udenfor bygningen. Passagerflyet var i virkeligheden et mindre ubemandet jagerfly tilhørende det amerikanske forsvar og malet som et passagerfly. Det ramte ikke selve Pentagon, men kun en helikopterlandingsplads og en brandstation lige foran Pentagon. Alt dette startede fem minutter før den tid hvor passagerflyet angiveligt ramte.

I USA kender alle til kritikken af den officielle forklaring, og en trediedel af befolkningen tror på at angrebet er iværksat af amerikanske kræfter, men da man i dette land skal være patriot, taler man ikke om sådan noget i frokostpausen, og desuden har angrebet støttet en politik som de fleste amerikaner kan tilslutte sig - og kun en minoritet har jo personligt været berørt af ulykken. Men da man i USA trods alt vægter sandhed højere end patriotisme, kan mennesker der som ovennævnte David Ray Griffin og Barbara Honegger har en høj og uangribelig position, godt tale og skrive som de gør. Men hvordan står det til med opfattelsen af angrebet her i Danmark? Problemet i denne sag er, at den er for omfattende til at den umiddelbart kan formidles igennem medierne. Og det betyder at folk som aldrig når længere end den daglige informationsstrøm, ikke rokkes i den tro de i sin tid blev indpodet. Omvendt vil enhver ekspert indenfor et af de relevante områder - luftfart, millitær, bygningskonstruktion og kontrolleret nedrivning - afvise den officielle forklaring. Men dem midt imellem, de ukyndige men dog veluddannede, skulle man ikke forvente at mange af dem, når de får nys om at der er noget alvorligt galt, gør som jeg har gjort: sætter nogle timer af til at studere sagen nøjere? - de kan for eksempel høre de to foredrag som ialt varer fire en halv time.

Da den omtalte undersøgelseskommision fremkom med løgnagtige og latterlige påstande, må en ny undersøgelseskommision nedsættes, og det kan verden udenfor USA bidrage til, nemlig ved at oplyse deres borgere om de mystiske ting ved angrebet. Og dette skulle da ikke være så svært: det er blot et spørgsmål om at nogle af de nævnte eksperter i fællesskab skriver en bog i en seriøs og saglig tone, og går irette med medier der ikke giver den fyldig omtale.

Hvad min egen uvidenhed angår, vil jeg sige følgende til min undskyldning: Jeg bruger megen tid på avislæsning, men det er mest kulturstoffet jeg går efter, og jeg modtager ikke information igennem de elektroniske medier. Jeg har aldrig haft fjernsyn, og for tyve år siden ophørte jeg med at høre radio, fordi "mine" ting forsvandt og fordi der kom en tone som jeg ikke kunne tilpasse mig. Mit kendskab til tv-verdenen begrænser sig til det man må døje når man besøger folk, og at det er meget ringe kan jeg illustrere ved, at da angrebene fandt sted, tænkte jeg om man mon sendte en direkte udsendelse hvor man ser tusinder af mennesker blive kvæstet og kvalt og brændt, og hvis man gjorde, om man så forinden havde advaret folk med sarte nerver og opfordret til at sende børn ud af stuen, således som man gjorde i min barndom. Nu hvor jeg (via Internettet) ser den direkte nyhedsudsendelse fra denne dag, får jeg bekræftet mine værste forestillinger om tv-kulturen: kommentatorer taler på en måde som viser at den ufattelige lidelse de er vidner til, er ligeså fraværende i deres hjerner som hvis det havde været gamle filmoptagelser de diskuterede - og dette på et tidspunkt hvor det oplyses at 25.000 mennesker arbejder i hver af tårnene. Man kan ligefrem se hvordan stemningen i studiet løftes i takt med at meldingerne indløber ("nu begynder det rigtigt at poppe op"): kommentatorerne bliver klar over at nationen ser dem i et historisk øjeblik. De seriøse dagblades journalister og kommentatorer er næppe meget bedre, men man har dem mere på afstand. Og igennem nogle af disse dagblade har jeg fulgt ret omhyggeligt med i denne sag, men har jeg set en artikel hvor ordet "konspirationsteori" er forekommet, har jeg nok sprunget den over. Og nu vor jeg i Kristeligt Dagblads arkiv finder en sådan artikel (kronik), kan jeg se at hvis jeg havde læst den, var jeg blev bestyrket i min tro på den officielle forklaring, kronikkøren morer sig: "... Eller at skyde et ubemandet missil ind i Pentagon og derefter anbringe rester af passagerfly, legemsdele og dna fra passagerer og besætning."

Jeg vil nu opremse nogle af de ting som taler imod den officielle forklaring:

Havde udenlandske hadere af USA stået bag angrebene, så havde de nok sørget for at flest mulige menneskeliv gik tabt, men som angrebet faktisk var arrangeret, var der sørget for at færrest mulige liv gik tabt, dog måtte der ofres så mange liv at det udenlandske angreb virkede troværdigt. De mest omtalte mål for angreb på USA har været Det Hvide Hus, Pentagon og WTC, og det ville være en god idé at lade disse fire steder blive angrebet på én gang, men dog således at angrebet på Det Hvide Hus mislykkes. Til gengæld måtte de øvrige angreb udføres med ekstrem præcision - især skulle angrebet på Pentagon provokere. Pentagon er verdens mest beskyttede bygning, så den kunne umuligt rammes af et passagerfly, og da slet ikke ved den påståede manøvre som både ville være umulig at udføre og som ville føre til at bilerne på den nærliggende befærdede vej blev kastet omkuld. Man havde på stedet lagt nogle afrevne lysmaster, men rammer en flyvinge en lysmast, rives vingen af. Påflyvningen af Pentagon kunne kun ske med et missil som ikke kan ses på en radar. Det var ligeledes vigtigt at fly ramte de to tårne i WTC, da den kontrollerede nedrivning ellers ikke ville kunne udløses. Øjenvidner fortæller at i hvert fald det ene af flyene ikke var et passagerfly, men et fragtfly uden vinduer. Begge fly var uden tvivl fjernstyrede. To af de forsvundne (påståede kaprede) fire fly har senere vist sig at være i rute, og man véd at det ene fly landede i en lufthavn og at passagerere og besætning blev ført bort - det må formodes at den samme procedure gjaldt de tre andre fly. Men hvor blev menneskene i flyene ført hen og hvordan blev de aflivet? Som bevis for at kapringer havde fundet sted, offenliggjorde man samtaler fra flyene ved kapringen, men disse samtaler er fiktive: samtalerne igennem flyenes radiosystem er utroværdige, og man kunne dengang ikke foretage et mobilopkald fra et passagerflys højde.

Den bærende konstruktion i tårnene i WTC var et tårn af stål i bygningens midte, og dette ville være upåvirket af varme forårsaget af anbrænding af fossilt brændstof (på samme måde som jernet i et oliefyr). Det indre ståltårn var dimensioneret så det ikke tog skade der kunne føre til sammenstyrtning ved en selv nok så kraftig påflyvning (det meste af et fly er let materiale). Den officielle forklaring, at varmen fra brændene fik gulvene til succesivt at styrte ned over hinanden - "pandekage-effekten" - er usand af den grund at de bærende ståldragere i gulvene ligeså lidt som ståltårnet berørtes af varme ved så lav temperatur. Og hvis sammenstyrtningen virkelig havde den årsag, så ville den ske langsommere og se ganske anderledes ud, og ståltårnet i midten ville stå tilbage - på samme måde som midterstangen i de gamle pladespillere der automatisk kunne afspille flere plader (ifølge kommisionsrapporten var de bærende ståltårne forsvundet fordi de aldrig havde været der). Sammenstyrtningen med det frie falds hastighed har været forudsat af at stålbjælkerne er blevet skilt ad i mindre stykker og at betonen i gulve og vægge er blevet pulveriseret. Langt det meste af stålaffaldet var behændigvis skilt således at det uden videre kunne køres bort på lastvogne - ved pandekage-effekten ville stykkerne have haft højst ulige længder. Sprængladningerne har sikkert været radiostyrede, og de har været lagt i mellemrummene imellem etagerne. Ansatte i tårnene oplyser, at der i tiden forinden havde været evakueringer af hensyn til "sikkerhedsøvelse".

Ved angrebet på Pentagon skulle der spares mest muligt på menneskeliv, derfor var det arrangeret således at man ramte et sted hvor bygningen var i færd med at blive renoveret - den omtalte forstærkning imod angreb fra siden. Lige efter angrebet blev personale fra bygningen sendt ud for at fjerne resterne af missilet, og FBI-folk var tilfældigvis ved alle overvågningskameraerne ved bygninger i nærheden med værktøj til at brække dem af - optagelserne er aldrig blevet frigivet.

WTC bestod af syv bygninger, nr. 7 var et højhus et godt stykke fra tårnene og halvt så højt. De øvrige bygninger blev ødelagt ved tårnenes kollaps, men bygning 7 stod intakt. Seks timer senere sank denne bygning pludselig sammen på en måde som vidner om en veludført kontrolleret nedrivning. I et rum så højt oppe at man havde et godt udsyn over den øvrige del af WTC, var ruderne i tiden forinden blevet udskiftede med skudsikre ruder - det er påstået at det er fra dette rum at angrebet på WTC er blevet ledet. Man har forklaret sammenstyrtningen med at der var brand i bygningen, men det var kun i to af etagerne og tæt ved vinduerne, og disse brande kunne ligeså lidt som brandene i tårnene skade bygningens bærende stålkonstruktion. WTC var en statsejet udlejningsejendom, men et par måneder forinden angrebet blev WTC leaset af en rigmand frem til år 3000, og kontrakten inkluderede en stor forsikringsudbetaling i tilfælde af terrorangreb. Efter angrebet krævede han det dobbelte beløb udbetalt, da der havde været to angreb. Og han fortalte bagefter at han havde beordret brandvæsenet til at "trække" (nedrive) bygning 7. Men brandvæsenet udfører ikke den slags opgaver, og i hvert fald slet ikke på det tidspunkt. Udtalelsen viser at lejeren af WTC har vidst at der i hvert fald i bygning 7 var indlagt sprængladninger. I resterne under tårnene og bygning 7 var temperaturen i lang tid efter ekstrem høj - en varme som kun kan komme fra sprængstof.

Hvilken rolle har Osama Bin Laden spillet? Der har før og siden angrebet været kontakter imellem Bin Laden og CIA: lige før var han indlagt på et amerikansk hospital i Dubai hvor han havde besøg af CIA-agenter, og da USA bagefter bombede Afghanistan, vidste man hele tiden hvor han var, men man sørgede for at han kunne slippe bort, og han nåede tilsidst Pakistan. Chefen for det Pakistanske efterretningsvæsen var netop den 11. september i New York, og han forhandlede med folk fra CIA den samme aften. Man véd at der igennem det Pakistanske efterretningsvæsen har været pengeoverførsler til den ledende "flykaprer" i USA, men man véd også, at de fleste af personerne på den officielle liste over 19 flykaprere, ikke var med i flyene, og således ikke omkom.

Man vil umiddelbart benægte at en så omfattende plan kan realiseres, men kun få behøver at kende til den i sin helhed. Man kan bringe mennesker til at udføre arbejde hvis formål de har fået falske oplysninger om, og er en person blevet pålagt tavshed og har aflagt ed, så kan man stole på ham: i USA forsvinder hver dag mennesker, og CIA kan beordre en efterforskning standset.

Det omtalte filmmateriale kan hentes fra www.9112001.dk.