Juliasets.dk      en side om      Æstetik


(Strange strange attractor - iteration: (x, y) → (y2, x2) - se billedet dannes: Strange - lukkes når billedet er færdigt eller tryk "esc")Bøger - kan alle købes i boghandel


Romaner


Indenfor Murene     roman

(forfattet af Gert Buschmann, men udgivet under pseudonymet André Nielsen)


En mærkelig familie     roman

(forfattet af Gert Buschmann, men udgivet under pseudonymet Morten Alkærsi)


Essays


Den europæiske åndsverden som religiøs kultur

(forfattet af Gert Buschmann, men tilskrevet hovedpersonen Annie Aphel i:)


MIN HÆVN     artikler og breve

Indhold af denne bog:

    Artikler

        I slutningen var virkeligheden og virkeligheden var hos mennesket

        Tilbage til kulturerne

        Kritik af Integration

        Kritik af Døden

        Anmeldelse af anmeldere

        En usandsynlig manuskriptbehandling

        Kan matematikere tåle ny (ren) matematik?

        En løsning på rovdriftproblemet

        Et par noveller af Jan Sonnergaard

        Knausgård og den tavse generation

        En sandhed som er for utrolig til at være sand

    Breve

        Dorthe Jørgensen (en skøn tænkning med pinlige uskønheder)

        Peter Kemp (en boglærd for hvem en analfabet kan være et dannet menneske)

        Bo Lidegaard (en kommentator tilhørende den tavse generation)

        Lars Handesten (en eksaminator som får sin straf)

        Hans Hauge (et halvstuderet rodehoved)

        Henrik Jensen (en opportunist som stiger fra bunden til toppen)

        Anna Libak (Anna Libak mig her og Anna Libak mig der)

        Søren Ulrik Thomsen (en trofast kirkegænger)

        Jørgen I. Jensen (en teolog i sit elfenbenstårn)

        Jakob Wolf (en teolog som takker for min mail)

        Suzanne Brøgger (en journalist som finder et guldæg)

        Annette K. Nielsen (en lyttende videnskabsjournalist)

        Leonora Christina Skov (en datter som nedgører sine forældre)

        Johanne Mygind (en datter som interviewer sine forældre)

        Kristeligt Dagblads "Brevkasse" (et sexspørgsmål til en kristen brevkasse)

    Filosoferen

        Sprogfilosofiens begyndelse

        Planetbevægelse og filosoferen over begrebet eksistens

        En helt ny videnskab?

        Formlernes magi


Fagbøger


     Pythagoræernes sidste dage i Kroton - en bog om det inkommmensurable - omslag

     Analytisk Talteori (Riemanns teori og Goldbachs formodning) - omslag

     Omvendingsformler for Potensrækker (udgivet under pseudonymet Niels-Henrik Aphel) - forside

     Tomografi (røntgen-skanner-princippet - om Radons transformation) - omslag

     JPEG - Idea and Practice - forside

         findes som Wikibook: JPEG - Idea and Practice

     Billeder af Julia- og Mandelbrot-mængder - Forord - omslag


Afhandlinger


     On the Zeta Function of a General Shimura Variety (disputats)

     Plancherelsætningen for en semisimpel Liegruppe

     Den regulære repræsentation på L2(Γ\G)

     p-adiske zetafunktioner

     En funktionallignings historie fra det 18.- til det 20. århundrede


Programmer


     Musikprogram (computeren som instrument)

     Fractals (programmer til Julia- og Mandelbrot-mængder)

         Teori: Pictures of Julia and Mandelbrot sets

         findes som Wikibook: Pictures of Julia and Mandelbrot sets

     Calligraphy (tekstprogram til håndskrift)

     ImageEdit (billedbehandling)


Mindre artikler


     Gödel (gennemgang af Gödels berømte afhandling)

     Fraktale Uendelighedsrækker

     Per Nørgård's UendelighedsrækkeApril 2022


Gert Buschmann

gertbuschmann@c.dk